logo_1Pikina velenjska MINI avantura
Sobota, 14. september 2019

Ste pripravljeni na drzne igre, na igrive spretnosti, na iskrice v očeh in pikice na ličkih ...
Skupaj bomo kvalitetno in v družbi Pike Nogavičke preživeli nedeljo in se poleg tega še zelo zabavali.

+ Več

JANUAR 2020

+ Več

Pridružite se nam na Facebooku+ Več

MINI AVANTURE Velenjska mini avantura Pravila

MINI pravila

Mini avantura ima svoja pravila. Pravil se je potrebno natančno držati. Ekipa, ki ne bo upoštevala zapisanih pravil, bo diskvalificirana.

OPOZORILO!!
Organizator si pridružuje pravico do spremembe pravil o katerih bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Na vse spremembe bomo sproti opozarjali na naših internetnih straneh "Novice", obveščeni pa bodo tudi vodje ekip.

1. UDELEŽBA NA TEKMOVANJU
1.1. Na tekmovanju sodelujejo ekipe, sestavljene iz 1-3 otrok in 1-2 spremljevalca.
1.2. Otroci tekmujejo na odgovornost staršev oz. polnoletnega spremljevalca v ekipi.
1.3. Od začetka do konca tekmovanja morajo tekmovalci nositi startne številke, ki so jih prejeli od organizatorja. Startne številke morajo biti vidne ves čas tekmovanja, po tekmovanju jih je potrebno vrniti organizatorju.
1.4. Vsi tekmovalci morajo biti zdravstveno zavarovani.
1.5. Pri prijavi morajo tekmovalci navesti ime ekipe, imena tekmovalcev ter vse ostale zahtevane podatke.

2. OPREMA EKIPE
2.1. Tekmovalci morajo imeti s seboj obvezno osebno opremo, ki jo za posamezno etapo predpiše organizator. Organizator si pridružuje pravico, da kadarkoli v času tekmovanja na kateremkoli mestu pregleda obvezno osebno opremo posameznika.
2.2. Poleg obvezne osebne opreme mora ekipa čez celotno progo s seboj nositi tudi obvezno skupno opremo. Organizator si pridružuje pravico, da kadarkoli v času tekmovanja na kateremkoli mestu pregleda obvezno skupno opremo.
2.3. GSM aparat se uporablja za morebitne nujne primere ali za opravljanje naloge na kontrolni točki. V smislu športnega duha in poštenosti je med tekmo prepovedana komunikacija med udeleženci in podpornim timom za komuniciranje med ekipami oz. pridobivanje kakršnihkoli koristnih informacij.
2.4. Kolo mora biti opremljeno v skladu s predpisi o cestnem prometu ZVCP, ker bodo tekmovalci uporabljali javne ceste.
2.5. Če hoče ekipa opraviti kakšno disciplino (škripec, spuščanje po vrvi, vožnja s kolesom, rolerji, skirojem…) brez predpisane opreme, se ekipi to prepove in smatra, da KT oz. disciplina ni bila osvojena. Ekipa je avtomatsko uvrščena za ekipami, ki so osvojile več kontrolnih točk. Za vsak manjkajoč del opreme se ekipi doda tudi 30 kazenskih minut.
2.6. Tekmovalci so odgovorni za poškodbe oz. izgubo opreme, ki jim jo je posodil organizator. V primeru izgube ali poškodbe opreme so tekmovalci dolžni povrniti nastalo škodo organizatorju.
2.7. Organizator ne odgovarja za osebno opremo, ki jo izgubijo oz. poškodujejo tekmovalci sami.

3. POGOJI TEKMOVANJA
3.1. Organizator priskrbi potrebno opremo za orientiranje na progi (kartice s slikami, za foto orientacijo ali karte za klasično orientacijo,…) KOMPASOV NE!
3.2. Tekmovalci sami poskrbijo za hrano in pijačo ekipe med celotnim tekmovanjem.
3.3. Kadar bo organizator poskrbel za prevoz koles, skirojev, rolerjev ali druge opreme na začetek discipline in dostavo nazaj na cilj do konca tekmovanja, je dolžnost tekmovalcev, da si opremo zaščitijo z zaščitno embalažo, saj organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe na opremi, ki so nastale med samim prevozom.
3.4. V primeru, da zdravnik ali ustrezna oseba (vodja tekmovanja, GRS,...) ugotovi, da je član ekipe poškodovan oz. nezmožen tekmovati, je ekipa diskvalificirana.
3.5. Ekipa, ki pride na določeno točko po umiku, mora tekmovanje nadaljevati po navodilih organizatorja (bližnjica ali vrnitev na cilj).
3.6. Prihod ekipe na kontrolno točko je upoštevan le v primeru, da na kontrolno točko prispejo vsi člani ekipe hkrati.
3.7. Tekmovalci morajo upoštevati zaporedni vrstni red kontrolnih točk, razen če v dopolnilih k pravilom posameznega tekmovanja ni drugače določeno.
3.8. Tekmovalci ne smejo prejemati pomoči od drugih, razen na za to predvideni kontrolni točki.
3.9. Tekmovalci se morajo obnašati v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP). Kar pomeni, da morajo prečkati cesto na zato določenih mestih (prehod za pešce), upoštevati prometno signalizacijo in v mestu uporabljati pločnik ali kolesarsko stezo. Vsak prekršek tega pravila bo ekipo stal eno kazensko uro, ki se mu bo prištela na koncu tekmovanja. Če ekipa zbere 3 kazenske ure zaradi neupoštevanja pravil zakona o ZVCP, je diskvalificirana.
3.10. Merila za končno razvrstitve ekip so največje število osvojenih zaporednih kontrolnih točk . Ekipe z istim številom osvojenih zaporednih kontrolnih točk, se razvrščajo po številu osvojenih točk na kontrolnih točkah in točk pridobljenih iz časa na progi.

4. TOČKOVANJE NA PROGI
4.1. Vsaka ekipa dobi za vsakega otroka v ekipi 5 točk bonusa. 4.2. Vsi otroci v ekipi morajo na kontrolnih točkah opraviti nalogo, vendar se ekipam z več otroki šteje le rezultat najboljšega.
4.3. KT-ji z vprašanji: vsako vprašanje je vredno po 1 točko, možnih je toliko točk kolikor je vprašanj.
4.4. Spretnostni KT z merjenem časa: možnih je 20t za najhitrejši čas, ostalim se proporcionalno razdelijo točke glede na zaostanek, 200% najhitrejšega časa je 0 točk. Za vsako napako skupnemu času prištejemo 5 sekund. Primer: Poligon: najhitrejši čas: 5 minut je 20t --- 15 minut je 0t. Vmes pa 5,01 -5,5 minut je 19 točk, 5,51 do 6 minut je 18 točk,….
4.5. Spretnostni KT brez časa: možnih 20t, vsaka napaka se odšteje 1t
4.6. Ciljanje: vsak zadetek 1t
4.7. Kontrolne točke: za vsako najdeno KT dobi ekipa 10 točk. Če ekipa kontrolno točko izpusti je uvrščena za ekipami, ki imajo vse kontrolne točke, tudi če ima več točk kot oni. Najboljša je ekipa, ki ima vse kontrolne točke oz. največ zaporednih kontrolnik točk.
4.8. Skupni čas na cilju: možnih je 20t za najhitrejši čas, ostalim se proporcionalno razdelijo točke glede na zaostanek, 200% najhitrejšega časa je 0 točk. Primer je pri točki 4.4.

5. PRIBITKI
5.1. Neupoštevanje VVCP (varnosti v cestnem prometu) in prometne signalizacije se kaznuje s 60 minut pribitka.
5.2. Manjkajoči deli obvezne opreme (skupna oz. posameznikova) in opreme potrebne za posamezen odsek se kaznujejo s po 10 minutami pribitka.
5.3. Manjkajoča prva pomoč pomeni takojšnjo diskvalifikacijo ekipe.

6. DISKVALIFIKACIJA EKIPE
6.1. Nešportno vedenje, nepošteno obnašanje, uničevanje okolja ali opreme (ki je last organizatorja ali druge ekipe) pomenijo diskvalifikacijo storilca ali storilcev (storilec je ekipa, četudi je npr. škodo povzročil le en član ekipe). Spremljevalci in tekmovalci so za svoje ravnanje med tekmovanjem odškodninsko in kazensko odgovorni na podlagi zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v RS, ter izjavljajo, da proti organizatorju ne bodo vložili nobenih civilnopravnih in kazenskopravnih postopkov.

7. PRITOŽBE
7.1. Vse pritožbe sprejemata vodja tekmovanja v pisni obliki najkasneje do 15 minut po objavi neuradnih rezultatov. Uradni rezultati so dokončni.

8. KONČNE DOLOČBE
8.1. Ker se lahko zgodi, da se ekipa na progi izgubi, lahko organizator predvidi ukrepe, s katerimi taki ekipi zagotovi povratek na cilj ali navodila za nadaljnje tekmovanje. 8.2. Člani vodstva tekmovanja lahko po svoji lastni presoji v primeru potrebe po umiku kontrolne točke tako točko tudi umaknejo na način, ki ekip ne prizadene.
8.3. Pravico tolmačenja tega pravilnika ima vodstvo tekmovanja - organizator.
8.4. Celoten filmski in fotografski material je lahko javno predvajan in uporabljen samo z dovoljenjem društva tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje, Šaleška 3, 3320 Velenje.
8.5. Tekmovalci soglašajo s tem, da se lahko celoten filmski in fotografski material uporabi v medijih z namenom promocije samega tekmovanja.
8.6. Ekipa, ki bo kršila oz. se ne bo držala zgoraj navedenih pravil, bo diskvalificirana.

Sponzor mini avanture
Sponzor Velenjske MINI avanture je Festival Velenje


www.festival-velenje.si                  

vec_dark
SponzorjiAdventure race Slovenia oz. Sloveska pustolovščina je edina pustolovska prireditev v Sloveniji.Mestne avanture organiziramo že od leta 2006. Od takrat je bilo po različnih krajih po državi organiziranih že preko 10 tekem.Je vaša želja preživeti družinsko pustolovščino? Udeležite se MINI avanture, ki jih organiziramo za vas. Doživite najbolj noro soboto v mestu.